Cando queremos anexar un ficheiro a unha tarefa en Moodle, podemos facelo do seguinte xeito.

 

a. Clic en Engadir unha actividade ou recurso

b. Escollemos tarefa no menú

 

c. Indicamos o nome da tarefa. Por exemplo práctica 01

d. Clic en "Xestionar arquivos incrustados"

e. Subimos o ficheiro que queiramos xuntar, por exemplo un pdf

f. Engadimos o texto, co cal enlazamos o ficheiro que incrustamos. Por exemplo, no seguinte enunciado seleccionaríamos a palabra "práctica" e faríanos clic en insertar/editar hipervínculo

g. Procuramos o ficheiro incrustado