Editar PDF con Inkscape

En moitas ocasións queremos editar un pdf. Fichas descargadas de Internet que desexamos personalizar ou ben debuxar directamente enriba coa pantalla táctil sen necesidade de imprimilas. Coas distribucións gnu Linux dispoñemos de varios programas, con o Xournal, Gimp ou LibreOffice Draw. Pero hoxe centrarémonos no Inkscape, un programa de deseño vectorial.

1. Descargamos un ficheiro pdf. Por exemplo o seguinte, da páxina https://materialeducativoparadocente.blogspot.com

https://drive.google.com/file/d/1EHl6o3CjgQbBpFOMgMgPrhKSebhuN97R/view

2. Importamos o ficheiro pdf

3. Escollemos a páxina

4. Desagrupamos a imaxe. Facémolo un par de veces.

5. Para borrar seleccionamos un texto o unha imaxe e eliminámola, pulsando na tecla suprimir.

6. Para cambiar o texto. Clic na opción Texto do menú e Texto e tipo de letra

No cadro que aparece á dereita escollemos a pestana Texto, e aparece o texto, que podemos personalizar ao noso gusto

Tamén temos opción de engadir textos, ou trazos a man alzada.

Tarefa de investigación

microscope-3101403_640.png

 

En que consiste:


Procurar un artigo de prensa de actualidade relacionado co tema tratado. Aceptanse xornais e revistas de papel ou dixitais. A data da nova non seŕa máis antiga dos 6 meses. Seguidamente débese facer un comentario do artigo. Unha vez rematado o comentario débese de engadir un anexo coa ligazón á nova (no caso de ser dixital) e unha captura ou unha foto da nova orixinal.

O obxectivo da actividade non é facer un resumo da nova. Débese facer unha análise crítica e establecer conclusións propias.


Obxectivos:

    1. Relacionar o artigo coa materia impartida na aula
    2. Capacidade de análise
    3. Mellorar a capacidade de relación dos diferentes conceptos
    4. Concienciar aos alumnos o carácter global dos conceptos tratados na materia.
    5. Promover a reflexión


Habilidades:

    1. Compresión lectora
    2. Expresión escrita

Recursos de interese


Formato:
O comentario terá unha lonxitude aproximada de 500 palabras

Creación da tarefa polo profesor

Enunciado:

Tarefa de investigación

Procura unha nova que teña unha antiguedade máxima de 6 meses relacionada coas Enerxías Alternativas. Seguidamente redacta una comentario da mesma, facendo unha análise crítica e relacionando cos contidos estudados nesta unidade.

O comentario estará formado por unhas 500 palabras. No mesmo ficheiro e na parte final debes de engadir un anexo coa ligazón da nova orixinal e unha captura de pantalla  da mesma.

Data Límite: 10/12/2018 (non se poderá entregar fóra de prazo)

 

Traballo do alumno:

1. Procurar unha nova relacionada coa temática tratada.

2. Redactar un comentario empregando o procesador de textos Writer

3. Engadir a última folla un anexo. Neste apartado debe de aparecer:

  • A url da páxina web na que aparece a nova
  • Unha captura de pantalla da mesma

4. Imprimir a pdf

     a. Empregando o conversor do Writer

5. Subir o pdf ao EVA

 

VOLVER AO CURSO

Actividade de lectura

lectura.png

 

En que consiste:


Redactar un comentario dun artigo proporcionado polo profesor relacionado co tema que se trate na aula. Non se trata de facer un resumo da lectura senón unha análise crítica e establecer conclusións propias.


Obxectivos:

    1. Relacionar o artigo coa materia impartida na aula
    2. Capacidade de análise
    3. Mellorar a capacidade de relación dos diferentes conceptos
    4. Concienciar aos alumnos o carácter global dos conceptos tratados na materia.
    5. Promover a reflexión


Habilidades:

    1. Compresión lectora
    2. Expresión escrita

Recursos


Formato:
O comentario terá unha lonxitude aproximada de 200 palabras

Traballo do profesor

 

Crea unha tarefa co seguinte enunciado:

Tarefa de lectura

Debes de ler a seguinte nova. Seguidamente debes de redactar un resumo da mesma empregando o procesador de textos. Finalmente debes de entregar a tarefa en formato pdf no prazo establecido.

 

 

Traballo do alumno

1. Ler a nova: https://blog.atio.es/node/143

2. Redactar un comentario, resumo, conclusión, etc. empregando o procesador de textos Writer

Posible resposta: https://blog.atio.es/node/144

3. Imprimir a pdf

     a. Empregando o conversor de writer

     b. Imprimindo a pdf

4. Subir o pdf ao EVA

 

VOLVER AO CURSO

Tarefa con ficheiros pdf

475px-Icon-pdf.svg.png

 

Co perfil de profesor, crea unha tarefa coa descripción que consideres (é o enunciado da tarefa)

 

Proba de avaliación continua. Podes descargala aquí: ficheiro

Lembra que podes expoñer as dúbidas no foro e tamén axudar ao teus compañeiros a resolvelas

 


  Unha vez pasado o prazo de entrega o profesor facilitaralle ao alumnado a solución á práctica para que poidan estudala para o exame. Ver resposta

 

 

VOLVER AO CURSO